На данашњој 16. седници X сазива Комисија за хартије од вредности Републике Србије усвојила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности Републике Србије је данас одржала 15. редовну седницу десетог сазива. На седници су усвојени захтеви Овлашћене банке Комерцијалне банке за давање претходне сагласности на општа акта као и сагласности на правила пословања депозитара. Такође, Комисија је усвојила извештај о ликвидности брокерско-дилерских друштава за фебруар 2022. године.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је данас одржала 13. седницу X сазива, на којој је, између осталог, одлучивала о захтевима друштава за ревизију за укључивање на листе правних лица која могу обављати ревизије финансијских извештаја јавних друштава за 2022. годину. Друштва за ревизију су имала рок да до 10. марта текуће године поднесу захтев за укључивање на Листу и да уз захтев доставе потребну документацију.
Опширније...