Резултати 30. испита за стицање звања ИС који је одржан 12.10. и 19.10.2022. године

РБ Име и презиме  Евиденциони број Анализа финансијских извештаја и корпоративне финансије  Право, етика и професионални стандарди Квантитативни методи и инвестициони инструменти Економија
1. Никола Косановић IS-BN-117-5-0/22 положен положен положен положен
2. Милан Грбовић IS-BN-115-3-0/18 положен / / /
3. Слободан Кривокапић IS-72-5-5/07 положен / / /
4. Един Илијази IS-BN-116-4-0/18 положен није положен / /