Резултати 33. испита за стицање звања ПМ који је одржан 12.10. и 19.10.2022. године

РБ Име и презиме  Евиденциони број Анализа финансијских извештаја, корпоративне финансије и профеционални стандарди Вредновање сложених финансијских инструмената и управљње портфолиом Инвестициони инструменти Квантитативни методи
1. Огњен Капор P-BN-404-3-0/22 положен није положен није положен није положен
2. Александра Павловић P-BN-405-4-0/22 положен није положен положен положен
3. Владимир Радојковић IS-BN-117-5-0/18 положен положен положен положен
4. Андријана Поповска P-412-8-N/20 / положен / положен