Резултати полагања испита у поступку нострификације

У поступку нострификације звања, следећа два кандидата су полагала и успешно положила област познавања прописа Републике Србије:

  Име и презиме  Домаћи прописи
1. Андријана Поповска положила
2. Војислав Стефановић положио