Полагање 27. испита за стицање звања брокера

Полагање 27. испита за стицање звања брокера одржаће се 13. јуна 2016. године (у понедељак), са почетком у 10:00 часова, у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1/VII спрат.