Време одржавања 28. брокерског испита

Обавештавају се кандидати да ће се 28. испит за стицање звања брокера одржати 27. септембра 2016. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1/VII, Нови Београд.