Резултати 28. испита за стицање звање брокера

Кандидати који су полагали 28. испит за стицање звања брокера, а који је одржан 27. септембра 2016, испит нису положили.

Увид у испитне задатке кандидати могу извршити од 07. до 17. oктобра 2016. године (у периоду од 9.00 до 15.00 часова) у просторијама Комисије за хартије од вредности (канцеларија бр. 707).