Резултати 32. испита за брокере одржаног 1.10.2018.


Испит је положила Оливера Глишић, евиденциони број кандидата B-BN-404-3-0/18.


Испитне задатке кандидати могу погледати од 8. до 12. октобра 2018. године (од 9.00 до 15.00 часова) у просторијама Комисије за хартије од вредности (канцеларија бр. 701), уз претходно заказивање (011/3117-643).