Одржан округли сто о муниципалним обвезницама

У сарадњи са Комисијом за хартије од вредности Републике Србије, Централним регистром хартија од вредности и Сталном конференцијом градова и општина, а у организацији Центра за јавно-приватно партнерство, управљање пројектима и развој акционарства јуче је у Привредној комори Београда одржан округли сто под називом: „Муниципалне обвезнице – мотор развоја локалних самоуправа“.

Циљ овог округлог стола је био да упозна све присутне са досадашњим постигнућима у издавању муниципалних обвезница, као и да приближи представницима градова и општина могућности које се пружају коришћењем ових финансијских инструмената. Такође, округли сто је био намењен и привредним друштвима која су, као потенцијални инвеститори, имала прилику да се упознају са предностима муниципалних обвезница као начином финансирања капиталних пројеката, врстама, предностима, ограничењима и моделима емитовања, затим и процедурама трговања хартијама од вредности.

Присутни су имали прилике да чују искуства у вези са до сада емитованим муниципалним обвезницама у Србији, као и примере добре праксе. Наиме, до сада је без проспекта муниципалне обвезнице издало неколико градова у Србији, како би обезбедили финансијска средства за инфраструктурне пројекте (Нови Сад, Панчево, Стара Пазова). Припрема се и прва емисија обвезница јавном понудом – обвезнице града Шапца.

Председник Комисије за хартије од вредности је најавио да ће током следеће недеље Комисија за хартије од вредности одобрити објављивање проспекта за прву јавну понуду муниципалних обвезница града Шапца, које ће бити укључене у трговање на Београдској берзи.

Др Зоран Ћировић, председник Комисије за хартије од вредности, указао је на специфичне разлике у начинима издавања муниципалних обвезница са и без обавезе објављивања проспекта, као и на значај и потенцијал будућих емисија односно могућности секундарног трговања на Београдској берзи, чиме би ове хартије постале доступне ширем кругу инвеститора, домаћим и страним, како физичким тако и правним лицима.

Др Ћировић је изјавио да су велике предности муниципалних обвезница како са становишта инвеститора тако и са становишта издаваоца муниципалних обвезница. То су хартије са врло ниским степеном ризика које носе солидан принос.
v20141113 03
Такође, Александар Бућић, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина, нагласио је значај овог новог инструмента на тржишту капитала чији је развој почео тек 2011. године. Њима се отвара простор и за грађане који желе да инвестирају своју штедњу и то без пореза на камату коју остварују, учествујући у исто време у развоју локалне инфраструктуре. Најавио је да и општина Стара Пазова после града Шапца намерава да јавном понудом изда муниципалне обвезнице.

Др Ана Јовановић, директор Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, осврнула се на кратак историјат и поступак увођења ових хартија на тржишта капитала транзиционих економија, проблеме и предности кроз примере земаља које су такође пролазиле кроз транзицију. Након радног дела округлог стола отворена је дискусија у којој су учествовали присутни представници локалних самоуправа и представници финансијског сектора.

Као закључак округлог стола истакнуто је да је неопходно значајније радити на подизању капацитета локалних самоуправа у погледу могућности које се пружају коришћењем ових нових инструмената. С обзиром на низак степен ризика и солидан принос који се може остварити улагањем штедње, за муниципалне обвезнице се тек отвара простор и очекује њихово веће присуство на тржишту капитала.