Одржана радионица и представљање нових Смерница

У среду 21. марта у Комисији за хартије од вредности је одржана радионица и представљање нових Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона за обвезнике у надлежности Комисије.

Обвезницима је указано на најзначајније новине донетог Закона. Између осталог, било је речи о анализи и процени ризика од прања новца односно финансирања тероризма на нивоу целокупног пословања обвезника, а у односу на утврђени национални ризик, затим на који начин су обвезници дужни да странке сврставају у одређене категорије ризика, како се одређује структурни ризик, а шта је инхерентни ризик.

Наглашено је да један квалитетан систем контроле и систем управљања ризиком мора да садржи све потребне елементе  како би се што боље сагледали потенцијални ризици и њима адекватно управљало.

Након представљања нових Смерница расправљало се о проблемима који могу настати у пракси. У радионици је учествовало 60 представника обвезника у надлежности Комисије за хартије од вредности.


Презентација Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона за обвезнике у надлежности Комисије