Ажурирана акта Комисије са Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма

У складу са резултатима Националне процене ризика Републике Србије од прања новца и финансирања тероризма, Комисија за хартије од вредности је на седници одржаној 8. новембра 2018. године, усвојила следећа акта из ове области:

Наведена акта су ажурирана са Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма из 2018. године. Рок за усклађивање интерних аката обвезника са наведеним актима Комисије је 15 дана од дана њиховог објављивања.