Србија напредовала на 37. место на „Doing Business“ листи Светске банке у области заштите мањинских акционара

Светска банка је у извештају о пословном окружењу „Doing Business 2020“ у оквиру привредног профила Србије навела да је Србија напредовала и избила на 37. место када је у питању заштита мањинских акционара. Напредак у овој области је највећи остварен напредак у оцењиваним областима и представља помак са 83. на 37. место. У области заштите мањинских акционара оцењивани су: обелодањивање повезаних трансакција, одговорност управе за штете узроковане трансакцијама са трећим лицима и казнене одредбе, ефикасност у судским поступцима, права малих акционара и њихова улога у доношењу одлука, власничке и контролне структуре као и корпоративна транспарентност.

Напредак у овој области увелико је допринео томе што је Србија свеукупно за свих десет оцењиваних области остварила за четири места бољу позицију на овој листи у односу на прошлу годину, и сада заузима 44. позицију међу 190 рангираних.

„Doing Business“ извештај Светске банке о пословној клими и лакоћи пословања у 190 региона и одабраних градова објављује се једном годишње већ седамнаест година за редом почевши од 2003. године. У овој публикацији Светске банке представљени су квантитативни упоредиви индикатори о прописима који уређују пословање и заштиту имовинских права. Државе које остваре добре позиције на листи услед своје спремности на реформе и промене у регулативи очекују подстицајни ефекти када је у питању приватни сектор, продуктивност, инвестиције и привредни раст.