Измене правилника о условима за обављање делатности друштава за управљање

Комисија за хартије од вредности усвојила измене и допуне Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима и Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање oтвореним инвестиционим фондом са јавном понудом, настојећи да, где је то могуће, олакша услове за издавање дозволе за рад друштвима за управљање, посебно водећи рачуна о заштити инвеститора.

Ови правилници су усвојени на основу Закона о алтернативним инвестиционим фондовима 14. априла 2020. године. Нове верзије правилника су објављене у  "Службеном гласнику РС", бр. 27 од 25. фебруара 2022, а њихов текст је на снази од 5. марта 2022. године, од када се и примењује. 

Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање oтвореним инвестиционим фондом са јавном понудом