Након што је Народна Скупштина Републике Србије усвојила Закон о дигиталној имовини на својој седмој седници Другог редовног заседања у 2020. години, закон је и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 153 од 21. децембра 2020. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу, односно 29. децембра ове године, а примењиваће се по истеку шест месеци од дана његовог ступања на снагу.
Опширније...

Јуче су у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 153 од 21. децембра 2020. објављене измене и допуне Закона о тржишту капитала. Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у овом гласилу, односно 29. децембра ове године.

Опширније...

У петак, 11. децембра 2020. године је у Народној скупштини Републике Србије у организацији Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржано јавно слушање на којем су представљени предлози закона о фискализацији и дигиталној имовини. Г. Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности, је из перспективе регулатора тржишта капитала изложио поједина законска решења и мотиве који су стајали иза израде самог Предлога закона о дигиталној имовини.
Опширније...