У Комисији за хартије од вредности биће одржано полагање испита за стицање звања брокера, портфолио менаџера и инвестиционих саветника у октобарском испитном року.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности обавештава кандидате за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера као и лица у поступку нострификације сертификата о звању стеченом у иностранству да ће се у септембарско-октобарском испитном року који ће се одржати у току прве недеље октобра месеца полагати познавање следећих наведених домаћих прописа који су на снази.
Опширније...

У суботу 16. јула 2022. године на снагу ступају правилници које је Комисија за хартије од вредности донела на основу Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 129 од 28. децембра 2021. године). Комисија је правилнике усвојила на својој 22. и 23. седници десетог сазива одржаној на дан 30. јуна односно 5. јула 2022, а објављени су у гласилу "Службени гласник РС", број 77 од 8. јула 2022. године.
Опширније...