Одржана панел дискусија на тему „Тржиште дигиталне имовине у Србији – могућности и предлози за унапређење“

Дана 16.05.2023. године у Привредној комори Србије одржана је панел дискусију на тему „Тржиште дититалне имовине у Србији- Могућности и предлози за унапређење“. Ступањем на снагу Закона о дигиталној имовини током 2021.године уређено је тржиште дигиталне имовине и омогућен је регулаторни оквир који је имао за циљ да омогући правну сигурност за институционалне инвеститоре и све друге учеснике на тржишту. Имајући у виду да је од примене Закона о дигиталној имовини прошло две године као и да су услови пословања само у 2022.години претрпели значајне промене услед бројних криза (пандемија, ратно стање, енергестка, прехрамбена, инфлаторна...) као и да су све промене директно утицале на финансијски сектор, а као и последицу имале и рефлексију и на тржиште дигиталне имовине. У датим околностима пословања услед успоравања привредне активности неопходно је радити у правцу унапређења регулаторног оквира, развоја и афирмације тржишта у целини како би на најбољи могући начин омогућили унапређење тржишта у целини.

Дискусија је окупила све интересне групе, представнике јавног и приватног сектора како би на најбољи могући начин учествовали у раду и дали допринос у циљу унапређења пословног амбијента тржишта дигиталне имовине.

У име Комисије за хартије од вредности у панелу је учествовала Анина Милановић, директорка сектора за међународну сарадњу, која је присутне детаљно упознала са регулаторним оквиром и са надлежностима Комисије за хартије од вредности у погледу дигиталних токена.