Сагласност на именовање члана органа управе организатора тржишта

У циљу обавештавања јавности о значајном догађају везаном за управљање Београдском берзом , Комисија за хартије од вредности, саопштава да је на седници одржаној 31.08.2023. године, донела решење којим се даје сагласност на именовање Ивана Лепосавића за Извршног директора Beogradske berze a.d. Beograd.

Овај догађај представља кључан корак ка даљем унапређењу транспарентности, одговорности и ефикасности на тржишту капитала Републике Србије.
Наведена одлука донета је на основу темељног процеса анализе и евалуације квалификација, стручности и искуства кандидата.

Нови директор ће преузети одговорност за вођење организатора тржишта – Београдска берзе у складу са највишим стандардима професионалности и интегритета.
Поступак сагласности за именовање новог директора има за циљ осигурање доследне примене регулативе, као и унапређење стабилности и развоја тржишта капитала.
Комисија за хартије од вредности истиче да ће нови директор имати значајну улогу у промовисању транспарентности, подстицању иновација и привлачењу инвестиција на тржишту капитала Републике Србије.

Комисија за хартије од вредности остаје посвећена својој мисији да обезбеди стабилност, интегритет и транспарентност на тржишту капитала и тржишту дигиталне имовине, те ће и даље надзирати и подржавати развој Beogradske berze у корист свих учесника на тржишту и шире јавности.