Студије за иновацију знања “Право дигиталне имовине”

Комисија за хартије од вредности са задовољством обавештава да Правни факултет Универзитета у Београду организује јединствене студије за иновацију знања на тему „Право дигиталне имовине“.
Ове студије представљају одговор на изазове савременог доба и нагли развој тржишта дигиталне имовине. Оне омогућавају стицање неопходних знања о правним аспектима дигиталне имовине, што је од кључног значаја за све учеснике на овом тржишту и представљају одличну прилику за јачање стручних капацитета и праћење најновијих трендова на овом динамичном и растућем тржишту.
Тематске целине које ће студије обухватити анализирају дигиталну имовину из различитих углова - од самог појма и врсте дигиталне имовине, преко технолошких решења и учесника на тржишту, до регулаторног оквира и заштите потрошача. Свеобухватан и мултидисциплинаран приступ омогућиће полазницима да стекну јасан увид у сва релевантна питања у овој области.
Предавачи на студијама су универзитетски професори, представници Комисије за хартије од вредности и Народне банке Србије као и стручњаци из праксе, што гарантује висок квалитет наставе.

За више информација можете сазнати на интернет страници Правног факултета Универзитета у Београду.