Почетак примене измењеног Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности

Комисија је ускладила своје накнаде у Правилнику о тарифи у складу са Правилником о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује од 1. јануара 2024. године.