Обавештење у вези са достављањем годишњих финансијских извештаја

Комисија за хартије од вредности обавештава јавна друштва да је рок за достављање годишњих финансијских извештаја за претходну пословну годину 30. април текуће године.