Одржана Београдска конференција правника

Током претходне недеље, Народна скупштина Републике Србије била је домаћин догађаја у којем је учествовала Комисија за хартије од вредности. Овај скуп организован је са циљем детаљнијег упознавања јавности са улогом и надлежностима Комисије, као и подизања свести о значају финансијске писмености међу грађанима.

Конференција је била прилика за све учеснике да се директно информишу о механизмима тржишта капитала и важности регулативе у финансијском сектору.

Овај догађај представља део ширих настојања Комисије да унапреди транспарентност и образовање грађана у области финансија, што је кључно за развој стабилног и ефикасног тржишта хартија од вредности и дигиталне имовине.