Комисија за хартије од вредности Републике Србије, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији одржала радионицу на тему дигиталне имовине

Комисија за хартије од вредности Републике Србије, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала је протекле недеље радионицу на тему дигиталне имовине. Радионица је окупила представнике државних институција, релевантних министарстава и приватног сектора, са циљем унапређења знања и размене искустава у овој области.

На овој радионици, посебна пажња посвећена је правном оквиру и регулаторним изазовима повезаним са дигиталном имовином. Дискутоване су и најбоље међународне праксе, као и могућности примене у локалном контексту, сa циљем осигурања сигурности на тржишту дигиталне имовине и са циљем што веће транспарентности пружалаца услуга у вези са дигиталним токенима.

Радионицу је отворио Секретар Комисије за хартије од вредности, који је нагласио важност континуиране едукације и сарадње између јавног и приватног сектора у сврху развоја ефикасног и сигурног тржишта дигиталне имовине. Представници Мисије ОЕБС-а у Србији изнели су своје виђење о глобалним трендовима и важности међународне сарадње у овој области.

Радионица је омогућила свим учесницима да стекну дубље разумевање комплексности и изазова дигиталне имовине, као и да идентификују конкретне кораке за унапређење локалног регулаторног оквира.

Комисија за хартије од вредности наставиће да организује сличне догађаје у будућности, са циљем даљег унапређења знања и вештина свих релевантних учесника на тржишту, те постизања високих стандарда у области дигиталне имовине.