Одржан програм размене знања под називом „Одговори на нове захтеве и изазове корпоративног финансијског извештавања и извештавања о одрживости“

Председник Комисије за хартије од вредности, Марко Јанковић, заједно са Радивојем Петровићем, Александром Анђелковић и Дејаном Кресовић, представницима Сектора за контролу квалитета, учестовао је у дводневном програму размене знања под називом „Одговори на нове захтеве и изазове корпоративног финансијског извештавања и извештавања о одрживости“. Програм је организован од стране Светске банке, Центра за реформу финансијског извештавања (CFRR) у Бечу, Аустрији.

На програму је учествовало укупно 11 земаља. Републику Србију су поред представника Комисије за хартије од вредности представљали и представници Министарства финансија, Коморе овлашћених ревизора и Савеза рачуновођа и ревизора. Разматрани су нови захтеви и изазови, од стране учесника програма, из области корпоративног финансијског извештавања и извештавања о одрживости. Изнесени су предлози о следећим корацима које треба предузети на регионалном и националном нивоу.

Програм је одржан у оквиру два кључна програма Центра Светске банке за реформу финансијског извештавања (CFRR): Програма реформе рачуноводства и јачања институција за мала и средња предузећа „Road to Europe“ (REPARIS for SMEs) и новог Програма унапређења рачуноводства, ревизије и извештавања о одрживости (EAASURE).

Детаљи програма се могу пронаћи на следећем линку: https://cfrr.worldbank.org/news/responding-new-requirements-and-challenges-corporate-financial-and-sustainability-reporting