Признавање стране школске исправе

Назив Преузимање
Захтев за признавање стране школске исправе
Упутство о раду Комисије за признавање стране школске исправе
Одлука о познавању домаћих прописа