Како избећи преваре

Пазите како улажете. Не уме свако да располаже ни својим новцем, а камоли туђим. Важно је да лице коме поверавате новац има дозволу за послове којима се бави. Стога, пре него што одлучите да поверите свој новац или да уштеђевину уложите у неки производ, распитајте се да ли лице има дозволу за пружање инвестиционих услуга и давање инвестиционих савета. Упознајте се са основним концептима и начинима функционисања финансијског тржишта и тржишта капитала. На интернет странама Комисије за хартије од вредности можете проверити да ли друштво има дозволу за рад у делу Учесници.

Када су у питању иностране фирме, на интернет странама IOSCO-а и ЕSMA-е као и многих регулатора за тржишта хартија од вредности објављују се упозорења за инвеститоре (често под називом Investor warnings/alerts and bulletins). IOSCO добија упозорења од својих чланова која се односе на инвестиционе фирме које у државама чланицама IOSCO-а немају дозволу за пружање инвестиционих услуга или користе слична имена називима лиценцираних фирми како би обманули инвеститоре.

Отворите четворо очију. Важно је да поред познавања основних принципа улагања разумете и производ и повезане накнаде и трошкове. Није сваки производ погодан за сваког инвеститора. Уколико не разумете ризике, немате довољно знања или података – немојте улагати. Имајте у виду да претходнo остварени приноси не могу бити гаранција будућих резултата. Сва документа која вам се презентују пажљиво прочитајте. Распитајте се које накнаде треба да платите. Највећи опрез је потребан код производа који доносе абнормално високе приносе. Чувајте се телефонских позива у којима се на вас врши притисак да што пре купите инвестициони производ/уложите новац или вам се нуди финансијски савет.

Најопасније је spot forex трговање. Посебан опрез потребан је код овог трговања јер није обухваћено прописима за чију је примену надлежна Комисија за хартије од вредности, те не постоји никаква законска заштита права и уложених средстава.

У вези са овим видом трговања корисна су сазнања Француског надзорног тела за тржиште капитала (Autorité des marchés financiers – AMF). Услед све већег броја жалби инвеститора и бројних реклама и огласа са позивима на трговање на онлајн валутним берзама, forex или FX тржиштима ово тело је спровело и у октобру 2014. објавило квантитативну студију у којој процењује приносе од улагања у forex.

AMF је анализирала податке о приносима које су током четворогодишњег периода остварили инвеститори на Forex тржиштима посредством друштава која поседују дозволу овог регулаторног тела. Студија је обуватила 14.799 активних клијената.

Резултати студије категорично су потврдили опасност од улагања на овим тржиштима. Током четворогодишњег раздобља преко 89% клијената који су улагали је изгубило новац.

Просечна сума коју је сваки од клијената изгубио у периоду од 2009. до 2012. године износила је скоро 10.900 евра.

Током четворогодишњег раздобља, укупно 13224 клијената заједно је претрпело губитак од 175 милиона евра, док је само 1575 клијената остварило добитак од 13,8 милиона.

Иако је велика већина инвеститора претрпела губитке, студија је открила и необичан образац у понашању нвеститора. Мали индивидуални инвеститори не науче много с временом. Шта више, најактивнији и најредовнији инвеститори с протеком времена губе све више новца. Они који су највише трговали (број трансакција, просечна вредност трансакције или кумулативно обим) највише су новца и изгубили. Немојте покушавати да повратите изгубљен новац.

Студија је указала да су forex spot трговање и трговање финансијским уговорима за разлике (CFD), изузетно ризични и да девет од десет инвеститора изгуби свој новац! Ова врста трговања није прикладна за велику већину инвеститора.

Резултати које је француски регулатор добио врло су слични резултатима претходно објављене студије пољског регулатора. И ова студија је потврдила да је велика већина инвеститора претпрела губитак уложеног новца током 2011 године. Овога пута радило се о 82% инвеститора која су трговала онлајн на forex тржиштима.

Наведене студије доступне су на интернет страници Француског надзорног тела – АМФ на француском и енглеском језику и пољског регулатора (KNF) само на пољском језику.