Сазиви

 • X сазив (од 24.11.2021. до данас)

  председник Марко Јанковић 
  чланови Мирјана Ивошевић
  Александар Стојковић
  Ирена Радуловић
  Немања Ристић
  секретар  
  Горан Купрешанин (од 21.3.2022)
  Жељко Вуловић (до 28.2.2022)

 • IX сазив (од 28.11.2016. до 23.11.2021)

  председник Марко Јанковић (од 15.4.2019)
  (др Предраг Дедеић до 15.2.2019)
  чланови Мирјана Ивошевић
  Владислав Станковић
  Жарко Милићевић (до 13.11.2017)
  Марко Јанковић (до 14.4. 2019)
  Александар Стојковић (од 30.4.2018)
  Марија Ђорђевић (од 25.11.2019)
  секретар   Жељко Вуловић (од 6.3.2020)
  Маја Анђелић од 16.1.2017. до 30.9.2019.
  Немања Ристић до 13.1.2017.
 • VIII сазив (од 22.7.2011. до 28.11.2016)

  председник Жарко Милићевић, од 14.10.2015.
  др Зоран Ћировић, од 23.7.2011. до 13.10.2015.
  чланови др  Зорица Крњевић Мишковић
  др  Милко Штимац
  Душан   Бајец
  Мирјана Ивошевић од 14.10.2015.
  секретар   Немања Ристић од 12.2.2016.
  Лана Јанковић до 5.1.2015.
  Александра Гојковић до 18.7.2013.
 • VII сазив (од 24.8.2004. до 22.7.2011)

  председник Милко   Штимац
  чланови Проф.др.   Дејан Малинић
  Милош   Селић
  Ђорђе   Јовановић
  Душан   Бајец
  секретар   Александра   Гојковић
  Оливера Савовић до 16.6.2010.
 • VI сазив (од 15.5.2003. до 24.8.2004)

   председник др  Добросав Миловановић од 12.9.2003.
    др Бошко Живковић од 15.5.2003.
   чланови  Мира   Прокопијевић
   др   Дејан Ерић
   Марко   Мићановић
   Душан   Бајец
   секретар    мр   Лука Тањга
 • V сазив (од 31.1.2003. до 15.5.2003)

  председник др Бошко Живковић
  (Савезна Влада именовала др Бошка Живковића за председника Савезне Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште решењем од 23.1.2003, решење је објављено у Сл. листу 31.1.2003)
  чланови др Добросав Миловановић
  др Дејан Ерић
  Милко Штимац
  Душан Бајец
  секретар мр Лука Тањга
 • IV сазив (од 22.2.2001. до 10.2.2003)

  председник Веселин Рајковић
  чланови Лепосава Келечевић
  Божидар Вујисић
  Милко Штимац
  Душан Бајец
  секретар Мирослав Марјановић
 • III сазив (од 2.4.1996. до 22.2.2001)

  председник Вук Огњановић    / мр Милош Јанковић
  чланови проф.   др. Мирко Васиљевић
  проф.   др. Радиша Радовановић
  др   Ђорђе Ђукић
  Михајло   Бањевнић
  Божидар   Копривица
  секретар   Стоја   Милошевић / Чеда Вукић
 • II сазив (од 26.5.1994. до 2.4.1996)

  председник Стојан   Дабић
  чланови др   Милован Милутиновић
  проф.    др Ђорђе Ђукић
  проф.    др Мирко Васиљевић
  мр    Вук Огњановић
  Славко   Дрљевић
  секретар   Стоја   Милошевић
 • I сазив (од 16.2.1990. до 26.5.1994)

  Комисија за хартије од вредности је основана 1990. године на основу Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“ бр. 64/89 и 29/90) одлуком Савезне владе (Савезног извршног већа) о делокругу и саставу Комисије од 11. јануара 1990. тада као Комисија за давање одобрења о издавању дугорочних вредносних папира.

  Први председник Kомисије је био др Милован Милутиновић.

  Прва седница је одржана 16.2.1990. када је донето решење о давању одобрења за почетак рада тржишта капитала у Југославији.