О Међународној организацији комисија за хартије од вредности (IOSCO)

Међународна организација комисија за хартије од вредности, основана 1983. године, међународно је тело које удружује регулаторе тржишта хартија од вредности у свету и поставља стандарде за сектор хартија од вредности. Ова организација развија, спроводи и унапређује  међународно признате стандарде у регулативи хартија од вредности, те блиско сарађује са Одбором за финансијску стабилност и  Групом од двадесет министара финансија и гувернера централних банака (G-20) по питањима глобалних регулаторних реформи. Занимљив је податак да, ова организација, путем чланства, регулише више од 95% тржишта хартија од вредности у свету. Једина је међународна организација која за чланове има сва тржишта у развоју. IOSCO је 1998. године усвојио свеобухватан пакет Циљева и принципа регулативе хартија од вредности, признатих као међународно регулаторно мерило за сва тржишта хартија од вредности.

Комисија за хартије од вредности РС и IOSCO

Комисија за хартије од вредности Републике Србије је примљена у Међународну организацију регулатора тржишта капитала, као редовни члан, у мају 2002. године, на 28. годишњој конференцији IOSCO–а одржаној у Истамбулу. Као редован члан Међународне организације комисија за хартије од вредности, Комисија сарађује у развоју и примени међународно признатих стандарда регулације, надзора и заштите инвеститора као и размени информација на глобалном и регионалном нивоу. 

Меморандум о разумевању

Од 22. октобра 2009. године Комисија је пуноправна потписница Мултилатералног меморандума о разумевању IOSCO-а. Меморандум о разумевању уређује сарадњу и размену информација међу чланицама и сматра се примарним инструментом за олакшавање прекограничне сарадње, смањење глобалних ризика, заштите инвеститора и обезбеђивања законитог, правичног и ефикасног функционисања тржишта хартија од вредности.  Према последњим расположивим подацима, у 2019. години било је чак 4319 захтева за достављање информација међу потписницама. Њихов број наставља да расте из године у годину.