Закони

Назив Преузимање
Закон о тржишту капитала 2021 („Службени гласник РС“, бр. 129/2021) Отвори документ
Закон о тржишту капитала Отвори документ
Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом Отвори документ
Закон о алтернативним инвестиционим фондовима Отвори документ
Закон о преузимању акционарских друштава Отвори документ
Закон о дигиталној имовини Отвори документ
Закон о робним берзама Отвори документ
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма Отвори документ
Зaкoн o рeвизиjи Отвори документ
Зaкoн o рaчунoвoдству Отвори документ
Закон о привредним друштвима Отвори документ
Закон о финансијском обезбеђењу Отвори документ
Закон o заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину Отвори документ
Закон о приватизацији Отвори документ