Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 129/2021)

Назив Преузимање
Правилник о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера Отвори документ
Правилник о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности Отвори документ
Правилник о тарифи (почиње да се примењује од 1. јануара 2024. године) Отвори документ
Правилник о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације Отвори документ
Правилник о извештавању јавних друштава Отвори документ
Правилник о проспекту Отвори документ
Правилник о Службеном регистру информација Отвори документ
Правилник о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта Отвори документ
Правилник о одобравању статуса квалификованог инвеститора и вођењу регистра Отвори документ
Правилник о давању дозволе за обављање делатности услуге система одобрених објава (АПА), организационим захтевима и објавама података Отвори документ
Правилник о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва Отвори документ
Правилник о критеријумима за обављање ревизије финансијских извештаја издавалаца јавних друштава Отвори документ
Правилник о правилима поступања инвестиционог друштва приликом пружања услуга Отвори документ
Правилник о организационим условима за пружање инвестиционих услуга, обављање инвестиционих активности и додатних услуга и управљање ризицима Отвори документ
Правилник о давању сагласности на стицање квалификованог учешћа у капиталу организатора тржишта, инвестиционог друштва и централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Отвори документ
Правилник о давању сагласности на именовање чланова органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и система одобрених објава (АПА) Отвори документ
Правилник о давању дозволе за рад организатору тржишта и условима за пословање места трговања и систематских интернализатора Отвори документ
Правилник о новчаним казнама Отвори документ
Правилник о поступцима који се могу сматрати манипулацијом на тржишту, поступцима за спречавање и откривање злоупотребе на тржишту и пријављивању сумњивих трансакција Отвори документ
Правилник о истраживању тржишта Отвори документ
Правилник о инвестиционим препорукама Отвори документ
Правилник о садржини обавештења лица које обавља дужност руководиоца или лица које је повезано са лицем које обавља дужност руководиоца и околностима у којима издавалац може да одобри трговање током периода забране трговања Отвори документ
Правилник о списку лица са приступом инсајдерским информацијама и ажурирању списка лица са приступом инсајдерским информацијама Отвори документ
Правилник о објављивању инсајдерских информација Отвори документ