Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма  и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма  за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности
Назив фајла: SMERNICE 2022.pdf
Величина фајла: 1.17 MB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 3042
Датум креирања: 8. новембар 2018.
Датум ажурирања: 12. мај 2022.