Регистар брокера

  1. Преглед свих лица која имају звање / дозволу брокера по новом програму
  2. Преглед свих лица која имају звање / дозволу брокера по старом програму
  3. Одузете дозволе
презиме име евиденциони број датум стицања звања брoj дoзвoлe датум дoзвoлe
презиме име евиденциони број датум стицања звања
презиме име евиденциони број датум стицања звања датум решења о одузимању дозволе број решења о одузимању дозволе