Регистар УЦИТС фондова

  1. Основни подаци
  2. Брисање из регистра УЦИТС фондова
назив тип друштво за управљање број дозволе за организовање/оснивање датум дозволе за организовање/оснивање број уписа у регистар датум уписа у регистар матични број портфолио менаџер депозитар број решења о усглашавању са Законом датум решења о усглашавању са Законом
OTP PROACTIVE отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фoнд рaстa врeднoсти имoвинe OTP INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM AD BEOGRAD 5/0-34-1102/6-07 05.04.2007. 5/0-44-2389/5-07 04.05.2007. Предраг Павићевић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 2/5-120-2433/4-20 08.10.2020.
OTP  BALANCED отворени инвестициони фонд са јавном понудом; балансирани фонд OTP INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM AD BEOGRAD 5/0-34-5075/11-08 23.03.2009. 5/0-44-124/12-09 26.03.2009. Предраг Павићевић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 2/5-120-2423/4-20 08.10.2020.
OTP CASH DINAR отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд очувања вредности имовине OTP INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM AD BEOGRAD 5/0-34-5299/4-09 12.11.2009. 5/0-44-5450/4-09 20.11.2009. Предраг Павићевић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 2/5-120-2429/5-20 08.10.2020.
OTP DYNAMIC отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд раста вредности имовине OTP INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM AD BEOGRAD 5/0-34-7539/4-07 08.11.2007. 5/0-44-380/4-08 29.01.2009. Предраг Павићевић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 2/5-120-2431/4-20 08.10.2020.
KOMBANK DEVIZNI FOND отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд очувања вредности имовине KOMBANK INVEST А.D. BЕОGRАD 5/0-34-3423/4-14 14.11.2014. 5/0-44-3609/3-14 12.12.2014. Предраг Павићевић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2473/5-20 23.10.2020.
KOMBANK IN FOND отворени инвестициони фонд са јавном понудом; балансирани фонд (до 19.01.2015. био фонд раста вредности имовине) KОМBАNK INVЕSТ А.D. BЕОGRАD 5/0-34-2295/5-00 18.04.2008. 5/0-44-3211/3-08 27.05.2008. Предраг Павићевић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2472/5-20 23.10.2020.
KOMBANK NOVČANI FOND отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд очувања вредности имовине KOMBANK INVEST А.D. BЕОGRАD 5/0-34-2015/4-13 31.05.2013. 5/0-44-2648/3-13 05.07.2013. Предраг Павићевић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2476/5-20 23.10.2020.
RAIFFEISEN CASH отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд oчувања вредности имовине RAIFFEISEN INVEST А.D. BЕОGRАD 5/0-34-5414/5-09 10.12.2009. 5/0-44-351/7-10 04.03.2010. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIJA А.D. BЕОGRАD 2/5-120-2482/6-20 23.10.2020.
RAIFFEISEN EURO CASH oтвoрeни инвeстициoни фoнд са јавном понудом; фoнд oчувања врeднoсти имoвинe RAIFFEISEN INVEST A.D. BEOGRAD 5/0-34-3718/4-12 25.10.2012. 5/0-44-4305/3-12 13.11.2012. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 2/5-120-2483/6-20 23.10.2020.
RAIFFEISEN WORLD отворени инвестициони фонд са јавном понудом; балансирани фонд (до 22.09.2015. био фонд раста вредности имовине) RAIFFEISEN INVEST А.D. BЕОGRАD 5/0-34-1845/3-10 14.05.2010. 5/0-44-3581/4-10 05.08.2010. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIЈА А.D. BЕОGRАD 2/5-120-2484/6-20 23.10.2020.
WVP BALANCED отворени инвестициони фонд са јавном понудом; балансирани фонд WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 5/0-34-3247/6-17 29.09.2017. 5/0-44-3554/3-17 19.10.2017. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2451/7-20 03.09.2020.
WVP CASH отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд очувања вредности имовине WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 5/0-34-3246/6-17 29.09.2017. 5/0-44-3557/3-17 19.10.2017. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2450/7-20 03.09.2020.
WVP DYNAMIC отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд раста вредности имовине WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 5/0-34-3244/6-17 29.09.2017. 5/0-44-3553/3-17 19.10.2017. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2452/7-20 03.09.2020.
WVP PREMIUM отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд раста вредности имовине WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 5/0-34-3245/6-17 29.09.2017. 5/0-44-3555/3-17 19.10.2017. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD 2/5-120-2453/7-20 03.09.2020.
INTESA INVEST COMFORT EURO отворени инвестициони фонд са јавном понудом; приходни фонд (до 24.09.2020. године балансирани фонд) INTESA INVEST AD BEOGRAD 2/5-151-2480/5-18 15.06.2018. 2/5-152-3731/2-18 10.08.2018. Иван Јовановић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 2/5-120-2454/6-20 24.09.2020.
INTESA INVEST CASH DINAR отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд очувања вредности имовине INTESA INVEST AD BEOGRAD 2/5-151-3704/3-18 03.08.2018. 2/5-152-3953/5-18 05.10.2018. Иван Јовановић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 2/5-120-2455/6-20 24.09.2020.
INTESA INVEST CASH EURO отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд очувања вредности имовине INTESA INVEST AD BEOGRAD 2/5-151-3340/5-20 01.12.2020. 2/5-152-565/2-21 19.01.2021. Иван Јовановић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
RAIFFEISEN BOND отворени инвестициони фонд са јавном понудом; приходни фонд RAIFFEISEN INVEST А.D. BЕОGRАD 2/5-151-938/8-21 25.06.2021. 2/5-152-3148/3-21 30.08.2021. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIЈА А.D. BЕОGRАD
INTESA INVEST FLEXIBILE EURO отворени инвестициони фонд са јавном понудом; балансирани фонд INTESA INVEST AD BEOGRAD 2/5-151-2144/4-21 02.07.2021. 2/5-152-3155/2-21 30.08.2021. Иван Јовановић ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
MERKUR SUSTAINABLE FUND BALANCED отворени инвестициони фонд са јавном понудом; балансирани фонд WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 2/5-151-509/4-22 18.02.2022. 2/5-152-726/2-22 28.03.2022. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
MERKUR SUSTAINABLE FUND DYNAMIC отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд раста вредности имовине WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 2/5-151-510/4-22 18.02.2022. 2/5-152-728/2-22 28.03.2022. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
MERKUR SUSTAINABLE FUND SOLID отворени инвестициони фонд са јавном понудом; приходни фонд WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 2/5-151-508/4-22 18.02.2022. 2/5-152-727/2-22 28.03.2022. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
RAIFFEISEN GREEN отворени инвестициони фонд са јавном понудом; пратећи фонд RAIFFEISEN INVEST А.D. BЕОGRАD 2/5-109-3542/6-21 21.03.2022. 2/5-152-832/3-22 09.06.2022. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIЈА А.D. BЕОGRАD
WVP BOND отворени инвестициони фонд са јавном понудом; приходни фонд WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD 2/5-151-2732/8-22 13.10.2022. 2/5-152-2966/4-22 02.11.2022. Данило Вуксановић ОТР BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
GRAWE EQUITY GLOBAL 1 отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд раста вредности имовине RAIFFEISEN INVEST А.D. BЕОGRАD 2/5-151-1304/3-23 14.07.2023. 2/5-152-2137/10-23 30.08.2023. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIЈА А.D. BЕОGRАD 2/5-120-2481/8-20 23.10.2020.
GRAWE EQUITY GLOBAL 2 отворени инвестициони фонд са јавном понудом; фонд раста вредности имовине RAIFFEISEN INVEST А.D. BЕОGRАD 2/5-151-1305/3-23 14.07.2023. 2/5-152-2138/10-23 30.08.2023. Милан Вукосављевић UNICREDIT BANK SRBIЈА А.D. BЕОGRАD 2/5-120-2481/8-20 23.10.2020.
назив број уписа у регистар датум уписа у регистар основ број решења о брисању из регистра датум решења о брисању из регистра