Тарифе

Упоредни прегледи тарифа за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке су информативног карактера. Не садрже све ставке тарифника. Брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке на својим интернет страницама објављују потпуне правилнике о тарифи који садрже много више података. Молимо вас да приликом доношења одлуке о избору друштва, проверите последње верзије објављених правилника о тарифама на сајту самог друштава односно овлашћене банке. 
Назив Преузимање
Тарифе пружалаца услуга повезаних са дигиталним токенима
Тарифе БДД - трговина акцијама
Тарифе БДД - трговина обвезницама
Тарифе Овлашћене банке - трговина обвезницама
Тарифе Овлашћене банке - трговина акцијама