Тарифе

Упоредни прегледи тарифа за Инвестициона друштва, организационе делове кредитних институција и пружаоце услуга повезаних са дигиталним токенима (ПУДИ) су информативног карактера. Не садрже све ставке тарифника. Инвестициона друштва, организациони делови кредитних институција и пружаоци услуга повезаних са дигиталним токенима на својим интернет страницама објављују потпуне правилнике о тарифи који садрже много више података. Молимо вас да приликом доношења одлуке о избору друштва, проверите последње верзије објављених правилника о тарифама на сајту самог друштва, организационог дела кредитне институције или пружаоца услуга повезаних са дигиталним токенима.
Назив Преузимање
Тарифе пружалаца услуга повезаних са дигиталним токенима (ПУДИ)
Тарифе ИД - трговина акцијама
Тарифе ИД - трговина обвезницама
Тарифе Кредитне институције - трговина обвезницама
Тарифе Кредитне институције - трговина акцијама