Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
Назив фајла: 2479_1_smernice-za-utvrdjivanje-stvarnog-vlasnika-stranke-i-smernice-za-evidentiranje-stvarnog-vlasnika-registrovanog-subjekta-u-centralnoj-evidenciji.pdf
Величина фајла: 1.48 MB
Тип фајла: application/pdf
Број преузимaња: 5321
Датум креирања: 15. јануар 2019.
Датум ажурирања: 19. март 2020.