Упутство за попуњавањe извештаја о потраживањима и обавезама и прегледу стања хартија од вредности помоћних финансијских институција (Београдска берза, брокерско–дилерскo друштвo, друштвo за управљање инвестиционим фондовима) (обрасци СРБ-ПФИ и ХОВ-ПФИ)

Упутство за попуњавањe извештаја о потраживањима и обавезама и прегледу стања хартија од вредности помоћних финансијских институција (Београдска берза, брокерско–дилерскo друштвo, друштвo за управљање инвестиционим фондовима) (обрасци СРБ-ПФИ и ХОВ-ПФИ)
Назив фајла: Uputstvo za popunajvanje obrasca SRB.PFI i HOV-PFI_03.doc
Величина фајла: 231.5 KB
Тип фајла: application/msword
Број преузимaња: 744
Датум креирања: 24. фебруар 2022.
Датум ажурирања: 24. фебруар 2022.