Студенти Правног факултета у посети Комисији за хартије од вредности

Студенти треће године Правног факултета Универзитета у Београду, који у току пролећног семестра похађају предавања из предмета Финансијска тржишта, били су у студијској посети Комисији за хартије од вредности. Посета је организована 27. марта 2024. године, у складу са Споразумом о сарадњи који је Правни факултет потписао са Комисијом 9. октобра 2023. године.

Током посете, студенти су имали прилику да се упознају са историјским развојем, надлежностима и праксом Комисије, као и да увиде и боље разумеју значај рада Комисије за функционисање и развој домаћих финансијских тржишта. Додатно, студенти су добили информације о стручним испитима које организује Комисија као и о могућностима за обављање студентске праксе.

Циљ оваквих активности јесте да у наредним годинама образујемо будуће дипломиране правнике који не само да ће поседовати основно разумевање тржишта капитала, већ ће и бити упознати са кључним улогама и значајем Комисије у овој области. Овакав приступ ће омогућити будућим правним стручњацима да допринесу регулацији и развоју тржишта капитала. Посебан акценат је за дубље разумевање финансијских инструмената, регулаторних оквира и етичких стандарда који су неопходни за успешно вођење и надзор тржишта капитала.