1. Шта су инвестициони фондови?

Инвестициони фондови су институције колективног инвестирања у оквиру којих се прикупљају новчана средства. Прикупљена новчана средства фонда се улажу у различите врсте имовине, у складу са прописима који уређују инвестиционе фондове, као и инвестиционим циљевима наведеним у правилима пословања и проспекту, када постоји обавеза његовог објављивања, ради остваривања добити и смањења ризика улагања.

Имовина инвестиционог фонда је у власништву чланова инвестиционог фонда, и то сразмерно њиховом учешћу у фонду и одвојена је од друштва за управљање тим фондом. Пословање инвестиционих фондова је регулисано Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Законом о алтернативним инвестииционим фондовима, а надзор над пословањем друштава за управљање врши Комисија за хартије од вредности.