6. Шта је нето вредност фонда?

Нето вредност фонда представља вредност хартија од вредности и друге имовине из портфолија фонда, умањену за износ обавеза. Рачуна се сваког радног дана, по завршетку трговања. С обзиром на то да се вредност хартија од вредности свакодневно мења, тако се и нето вредност фонда свакодневно мења. Нето вредност фонда је и добар показатељ успешности пословања инвестиционог фонда.