7. Шта је инвестициона јединица?

Инвестициона јединица је сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини УЦИТС фонда, односно отвореног АИФ-а/затвореног АИФ-а који нема својство правног лица.

Вредност инвестиционе јединице се израчунава тако што се нето вредност фонда подели са укупним бројем инвестиционих јединица. То значи да ако је нето вредност фонда 100.000 динара, а укупан број инвестиционих јединица 100, вредност једне инвестиционе јединице ће бити 1.000 динара. Уколико се следећег дана нето вредност фонда повећа за 10.000 динара, вредност инвестиционе јединице ће бити 1.100 динара (под условом да се број јединица није променио).