8. Чему служи инвестициона јединица?

Када инвеститор уложи одређена средства у фонд он заправо купује одређени број инвестиционих јединица. Тај број се добија дељењем износа улога (умањеног за улазну накнаду) и вредности инвестиционе јединице на дан уплате.
На основу броја инвестиционих јединица које поседује, сваки инвеститор може сваког дана да израчуна вредност свог улага у фонду као производ дневне вредности инвестиционе јединице и броја јединица које поседује.
Када инвеститор жели да повуче део или целокупан улог из фонда, он заправо продаје своје инвестиционе јединице фонду. Средства која ће му бити исплаћена једнака су производу броја инвестиционих јединица и њихове вредности на дан захтева, умањене за излазну накнаду, уколико је утврђена проспектом. Опција откупа инвестиционих јединица увек стоји на располагању инвеститору у UCITS фонду и отвореном АИФ-у, док код затвореног АИФ-а који нема својство правог лица није могуће извршити откуп.