9. Ко у фонду одлучује где ће се инвестирати прикупљени новац?

Одлуке о улагању имовине инвестиционог фонда доноси портфолио менаџер, који је за то добио дозволу Комисије за хартије од вредности после полагања стручног испита.