Резултати 24. испита за стицање звања ИС који је одржан 19.6. и 24.6.2014. године

Рб Презиме и име Евиденциони број Право, етика и професионални стандарди Економија Анализа финансијских извештаја и корпоративне финансије Квантитативни методи и инвестициони инструменти
1. Миладиновић Гордана ИС-104-10-7/09 није положен положен положен није положен
2. Обреновић Марија ИС-108-14-7/09 није положен положен положен положен
3. Ширадовић Ђорђе ИС-71-4-5/07 положен положен    


1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања ИС
2) Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 04. до 11. јула 2014. године (од 8:30 до 15:00) у просторијама Комисије за ХоВ.