25. испит за стицање звања инвестиционог саветника

14.06.2016.

10.00-12.00

Анализа финансијских извештаја и корпоративне финансије

13.00-13.45

Право, етика и професионални стандарди

21.06.2016.

10.00-12.30

Квантитативни методи и инвестициони инструментиИспит ће се одржати у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1/VII спрат.