Резултати 25. испита за стицање звања ИС који је одржан 14.6. и 21.6.2016. године

Рб Презиме и име Евиденциони број Право, етика и   професионални стандарди Економија Анализа финансијских извештаја и корпоративне финансије Квантитативни методи и   инвестициони инструменти
1. Обреновић Марија ИС-108-14-7/09 положен положен положен положен
2. Ширадовић Ђорђе ИС-71-4-5/07 положен положен положен није положен

1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања ИС
2) Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 28. до 07. јула 2016. године (од 9:00 до 15:00) у просторијама Комисије за ХоВ (канцеларија бр. 707).