Резултати 26. испита за стицање звања ИС који је одржан 13.6. и 16.6.2017. године

Рб Презиме и име Евиденциони број Право, етика и   професионални стандарди Економија Анализа финансијских   извештаја и корпоративне финансије Квантитативни методи и   инвестициони инструменти
1. Вуксановић   Данило ИС-30-8-2/06 положен положен / положен

1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања ИС
2) Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 03. до 10. јула 2017. године (од 9:00 до 15:00) у просторијама Комисије за ХоВ (канцеларија бр. 701).