Резултати 27. испита за стицање звања инвестиционог саветника

1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања инвестиционог саветника.

2) Кандидати могу погледати своје испитне задатке од 15. до 19. октобра 2018. године (од 9.00 до 15.00), у просторијама Комисије за хартије од вредности (канцеларија бр. 701) уз претходно заказивање доласка.

Презиме и име Евиденциони број Право, етика и
професионални стандарди
Економија Анализа финансијских
извештаја и
корпоративне финансије
Квантитативни методи и
инвестициони инструменти
1. Вукојевић Ивана ИС-БН-113-1-0/18 положен положен положен није положен
2. Милутиновић Светислав ИС-БН-118-6-0/18 положен није положен положен положен
3. Вуксановић Данило ИС-30-8-2/06     положен