Резултати 28. испита за стицање звања ИС који је одржан 21.2. и 25.2.2019. године

1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања инвестиционог саветника.

2) Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 12. до 19. марта 2019. године (од 9.00 до 15.00 часова), у просторијама Комисије за хартије од вредности, уз претходно заказивање доласка.

Презиме и име Евиденциони број Право, етика и
професионални стандарди
Економија Анализа финансијских
извештаја и
корпоративне финансије
Квантитативни методи и
инвестициони инструменти
1. Милутиновић Светислав ИС-БН-118-6-0/18 положен положен положен положен
2. Вукојевић Ивана ИС-БН-113-1-0/18 положен положен положен положен
3. Живаљевић Ђорђе ИС-БН-114-2-0/18 положен положен положен није положен
4.  Кривокапић Слободан ИС-72-5-5/07 није положен положен није положен положен
5. Грбовић Милан ИС-БН-115-3-0/18 положен положен није положен није положен