Резултати 29. испита за стицање звања ИС који је одржан 01.10. и 03.10.2019. године

1) У табели се приказују резултати испита кандидата који су изашли на испит и који су положили или већ имају положене најмање две испитне области потребне за стицање звања инвестиционог саветника.

2) Увид у испитне задатке кандидати могу обавити од 29.10. до 5.11.2019. године (од 9.00 до 15.00 часова), у просторијама Комисије за хартије од вредности, уз претходно заказивање доласка.

Презиме и име Евиденциони број Право, етика и
професионални стандарди
Економија Анализа финансијских
извештаја и
корпоративне финансије
Квантитативни методи и
инвестициони инструменти
1. Илијази Един ИС-БН-116-4-0/18 није положен положен није положен положен
2. Живаљевић Ђорђе ИС-БН-114-2-0/18 положен положен положен положен
3.  Кривокапић Слободан ИС-72-5-5/07 положен положен није положен положен
4. Грбовић Милан ИС-БН-115-3-0/18 положен положен није положен положен