14. Шта је проспект фонда?

Проспект фонда је документ UCITS фонда или алтернативног инвестиционог фонда, који се пре учлањења у фонд инвеститору обавезно ставља на увид. Сврха проспекта је да инвеститору пружи информације о друштву за управљање, фонду којим оно управља, главним ризицима и структури улагања тог фонда. У њему се налазе информације о самом инвестиционом фонду, друштву за управљање, накнадама и трошковима, правима чланова фонда, датуму издавања проспекта и другим информацијама битним за инвеститоре.

Веома је важно да сваки потенцијални инвеститор прочита и разуме садржај проспекта како би био у потпуности упознат са условима које фонд нуди као и ризицима и трошковима улагања.