28. испит за стицање звања портфолио менаџера

14.06.2016.

10.00-11.30

Анализа финансијских извештаја, корпоративне финансије и професионални стандарди

13.00-15.30

Вредновање сложених финансијских инструмената и управљање портфолиом

13.00-13.45

Познавање домаћих прописа (кандидати у поступку нострификације)

21.06.2016.

10.00-12.00

Инвестициони инструменти

13.00-15.00

Квантитативни методи


Испит ће се одржати у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1/ VII спрат.